ING past haar eigen duurzaamheidsbeleid niet toe en blijft controversiële palmolie financieren

 

Terwijl ING een enorme campagne lanceert om ‘duurzaam beleggen’ te promoten, is de realiteit veel minder rooskleurig. Op papier beweert de bank sociale en milieucriteria te respecteren, met name in gevoelige sectoren zoals de palmoliesector. Maar de bank houdt haar woord niet. De investeringen van ING in controversiële palmolie bedrijven zoals SOCFIN zijn absoluut niet duurzaam.

Help ons om ING te interpelleren

Financiering van SOCFIN: een typisch voorbeeld

Al meer dan twee jaar is er een dialoog gaande tussen de NGO’s en ING over de financiering van het palmoliebedrijf SOCFIN, een Belgisch-Luxemburgs bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële palmolie en rubberplantages . De wantoestanden op deze plantages op het gebied van mensenrechten en milieu zijn uitgebreid gedocumenteerd in rapporten van farmlandgrab.org, grain.org, fian.be en projet-react.org. ING beweert bepaalde internationale standaarden toe te passen en refereert daarbij aan de Wereldbank. Nochtans heeft de Wereldbank zelf in 2016 een lening van 150 miljoen euro geweigerd aan SOCFIN, omdat het bedrijf niet voldeed aan deze internationale standaarden. De beslissing van de Wereldbank volgde bovendien op een uitspraak van het Nationaal Contactpunt van de OESO in België. Daarbij werden de partners van SOCFIN verzocht om onderzoek te voeren naar tekortkomingen in de plantages van SOCFIN in Kameroen. SOCFIN werkte niet mee aan een oplossing.
Ondanks dit alles maakte ING enkele maanden later bekend SOCFIN te willen begeleiden bij de uitgifte van een obligatielening van 80 miljoen euro. Dit is slechts één van de vele financieringen die ING heeft verleend aan SOCFIN (en Bolloré, de tweede aandeelhouder van het bedrijf). Dit blijkt uit een recent rapport van Milieudefensie naar de financiering van Nederlandse banken in de controversiële palmoliesector.
In een antwoord aan de NGO’s beweert ING dat haar duurzaamheidsbeleid werd toegepast op SOCFIN en dat het bedrijf op al haar vragen “bevredigend heeft geantwoord”. ING staat bovendien op het punt een nieuwe lening van 15 miljoen euro aan SOCFIN te verstrekken.Deze evaluatie van SOCFIN door ING is des te onbegrijpelijker aangezien de voorzitter van SOCFIN en vier managers van de groep veroordeeld zijn voor corruptie in Guinee door de correctionele rechtbank van Brussel (29 juni 2018).

Stop investeringen in controversiële palmolie

ls SOCFIN al door de duurzaamheidstoets van ING geraakt , welk bedrijf wordt dan wel uitgesloten?” In ieder geval niet die andere controversiële ING klant Wilmar, een gigantisch palmoliebedrijf dat bekend staat om de vele schandalen zoals recent nog gepubliceerd in een rapport van Amnesty international over mensenrechtenschendingen op de plantages alsook een zeer recent rapport van Greenpeace.

Voor de coalitie NGO’s is het hoog tijd een strikt beleid te volgen om investeringen in controversiële palmolie uit te sluiten. ING moet onmiddellijk nieuwe financieringen aan de groep SOCFIN, dat verantwoordelijk is voor land grabbing en mensenrechtenschendingen, stopzetten.

Testimonials

SOCFIN heeft zich in 2011 18.000 hectare van ons land toegeëigend. Onze leiders hadden geen keus. Onze dorpen zijn nu omringd door oliepalmen en
daardoor hebben we geen land meer om ons eigen voedsel te produceren. We hebben geen geld
meer om onze kinderen naar school te sturen. Onze leiders worden gecriminaliseerd en veel
jongeren zitten onterecht in de gevangenis omdat ze beschuldigd worden van het stelen van
oliepalmvruchten.
Een vertegenwoordiger van MALOA
een organisatie in Sierra Leone die opkomt voor de rechten van lokale gemeenschappen getuigt

ING moet stoppen met mensen een rad voor de ogen te draaien. Op papier beweert ING zich te houden aan milieu- en
sociale criteria in risicosectoren zoals de palmoliesector. Maar we hebben kunnen merken dat ze
zich hier in de praktijk niet aan houdt en dat commerciële belangen de bovenhand krijgen.

Florence Kroff
FIAN Belgium

ING weigert vragen van NGO's over de sociale
en ecologische verantwoordelijkheid van SOCFIN te beantwoorden door systematisch beroep te
doen op het bankgeheim.

Sébastien Mortier
FairFin

Bekijk hier de foto's van de actie aan de hoofdzetel van ING in Brussel